Markus Meier

Markus Meier

Markus Meier

Fil Dr., Adjungerad professor Telefon: 011-495 86 12 Forskningsintressen

  • Numerisk modellering av Östersjön, Nordsjön och Arktiska oceanen
  • Interaktion atmosfär - seais - ocean
  • Biogeokemisk modellering
  • Ensemblescenariosimuleringar
  • Klimatrekonstruktioner och paleoklimatologiska studier