Inbjudan till användarforum för klimatanpassad havsplanering

Arbetar du med havsplanering eller samhällsplanering i en kustkommun eller kustlänsstyrelse? Då är du välkommen att delta i ett användarforum för att utveckla den svenska havsplaneringen med aktuell information om den pågående klimatförändringen.  

Vi står inför en stor utmaning när det gäller att förvalta våra hav så att vi värnar känsliga ekosystem och samtidigt tillgodoser mänsklighetens marina aktiviteter och behov av naturresurser. Utöver vår miljöpåverkan står vi även inför utmaningen med pågående klimatförändringar. Klimatmodellerna visar att de nordiska haven utsätts för en temperaturökning som är bland de högsta i världen. Det är ingen tvekan om att klimatförändringar kommer att slå hårt mot kustkommuner och där kommer projektet ClimeMarine att vara till hjälp för de användare som känner att de behöver det.

Vad är ClimeMarine?

ClimeMarine-projektets designelement

ClimeMarine – Integration av klimatförändringseffekter i en ekosystembaserad förvaltning och planering av den svenska marina miljön – är ett treårigt projekt finansierat av Formas, med start 2018.

Det leds av SMHI med partners från Havs- och vattenmyndigheten (HaV), Göteborgs Universitet (GU) och Sveriges Geologiska Undersökning (SGU).

Vad ska ClimeMarine göra?

HaV har tillsammans med experter utvecklat en bedömningsmetod för havsplanering kallad Symphony. Symphony tar hänsyn till kumulativ påverkan på miljön och har använts för att ta fram förslag till svensk havsplanering. Inom ClimeMarine ska vi integrera den senaste klimatdatan i Symphony.

Vi behöver din hjälp!

För att klimatinformationen ska vara relevant behöver vi nu din hjälp som användare, dvs. som representant från intresserade kustkommuner och kustlänsstyrelser.

  • Vad behöver din organisation för information om klimatförändringars påverkan och klimatanpassning?
  • Vilka marina klimateffekter behövs det kartor på?
  • Hur kan vi bäst ta fram information från Symphony som hjälp i er besluts- och planeringsprocess?

Hur engagerar du dig?

Är du eller din organisation intresserad av att delta i användarforum för ClimeMarine så anmäl ert intresse till Iréne Wåhlström. Användarforum kommer att träffas en gång per år för att belysa gemensamma frågeställningar kring klimatinformation och klimatanpassning och även ta del av projektets resultat.