ECOOP

ECOOP är ett EU-projekt (2007-2010) som syftar till att bygga upp en gemensam europeisk tjänst för operationell oceanografi. Projektet ska producera och göra tillgängligt observationer i realtid samt prognoser från operationella havsmodeller. För att tillgodogöra slutanvändare innehåller projektet förutom havsis, salthalt, temperatur och strömmar även system för varning för algblomning, prognoser av oljeutsläpp och fartygsvägledning. SMHI leder det arbetsprogrammet som handlar om utveckling av modeller och prognossystem.

Mer information finns att hitta på www.ecoop.eu

Karta som visar modeller i ECOOP projektet
Tillsammans finns det 15 högupplösta modellsystem i haven runt Europa, se figuren. SMHI deltar i flera av arbetsprogrammen, bl.a. med en kustnära modell för sydöstra Östersjön. Förstora Bild