Christian Dieterich

Christian Dieterich

PhD

Telefon: 011-495 87 23
E-post: förnamn.efternamn@smhi.se

Forskningsintressen:

  • Havscirkulation
  • Paleoklimat
  • Klimatkänslighet
  • Havsnivådynamik
  • Kopplad (regional) klimatmodellering
  • Numerisk havs- och ekosystemmodellering