Per Undén

Per Undén porträtt

Fil. Kand., Projekt koordinator.

Telefon: 011-495 8449

E-post: fornamn.efternamn@smhi.se

Verksamhetsområden

Jag har en hel del erfarenhet av data assimilering och experiment liksom även teoretiska aspekter inom analysmetoder. Jag arbetar på senare tid speciellt med omanalyser och koordinerar ett sådant EU Projekt (UERRA). Jag är involverad sedan ett antal år i vind energiprognoser och kartering speciellt med tanke på kallt klimat (nedisnin). Programmering och systemering och beräkningar intresserar mig också en hel del.

Forskningsintressen

  • Data assimilation.
  • Omanalyser.
  • Vindkraft

Speciell kompetens

Lednings och chefserfarenhet på sektionsnivå vid flera tillfällen. Har lett projekt och koordinerar ett stort sådant (UERRA).