Nytt operationellt markschema i semioperationell drift.

Efter flera års arbete, har nu en mera fysikalisk beskrivning av markens fysik, satts in i vår prognosmodell HIRLAM. Den nya modellbeskrivningen, tar på ett bättre sätt hand om snöns och skogarnas påverkan på atmosfären, säger Stefan Gollvik, FoUp.

De viktigaste skillnaderna mellan den nya markbeskrivningen och den gamla är:

  • Snön har en egen temperatur, och den kan också innehålla smältvatten som kan återfrysa. I det gamla markschemat har snön och markens översta lager en gemensam temperatur
  • Skogen har separata temperaturer på trädkronorna och marken i det nya schemat
  • Värmeledningen i marken omfattar flera lager, och beror av jordart och markfuktighet

Dessa förändringar gör att flödena av sensibelt och latent värme mellan mark och atmosfär kan bli mera realistiska, samt att temperaturen i marknära skikt blir mera realistisk, t.ex. en klar kall natt, då snön är betydligt kallare än en snöfri mark.Ett exempel på skillnaden mellan två prognoskartor ses nedan (Ny snö innehåller det nya markschemat).