MetCoOp – ett numeriskt väderprognossystem i framkant

MetCoOp är ett samarbete mellan SMHI, Meteorologisk Institutt Norge, Finlands meteorologiska institut FMI och Estonia Environment Agency ESTEA. Huvudmålet är tillhandahålla och utveckla ett gemensamt operationellt väderprognossystem. 

Genom samarbetet vill även SMHI, Meteorologisk Institutt och FMI vara en drivande kraft när det gäller högupplösta operationella väderprognossystem och ligga i forskningens framkant när det gäller utveckling av dessa system.

Det tätare samarbetet mellan länderna ska även uppmuntra utvecklingen av ytterligare produkter där det finns gemensamma intresseområden såsom olika programvaror och prognosverktyg.