Heiner Körnich

Heiner Körnich

Fil. Dr., Docent i meteorologi, enhetschef.

Telefon: 011-495 8324

E-post: fornamn.efternamn@smhi.se

Skype: heiner.kornich

Research Gate ID: Heiner Koernich

Verksamhetsområden

Gruppens huvudfokus är förbättring av den kortvariga numeriska väderprognosen. Jag jobbar med dataassimilering, tillämpning av väderprognosen till sol- och vind-energi, stadsmeteorologi, regional klimatvariabilitet och undervisning i meteorologi.

Forskningsintressen

  • Vindkraftsprognoser i kallt klimat.
  • Väderprognoser på stadsnivå.
  • Mycket kortvariga numeriska väderprognoser.

Speciell kompetens

Väderprognoser, statistisk analys, programmering, projekt-management, EU-projekt.