Esbjörn Olsson

Esbjörn Olsson

Fil. Kand.

Telefon: 060 785 8819

E-post: fornamn.efternamn@smhi.se

Verksamhetsområden

Återanalyser, Prognoser till vindkraften, Korta prognoser.

Forskningsintressen

Isbildning, låga moln och dimma.

Speciell kompetens

Flygväder