Ensembleprognoser

Man kan få en uppfattning om osäkerheten i väderprognoserna genom att utnyttja flera modellkörningar

Då man gör en numerisk väderprognos, utgår man från en analys, som baserar sig på en stor mängd observationer och även tidigare modellkörningar. Den uppsättning data som används som startvärden, är en av flera möjliga uppsättnigar, som kan vara lika sannolika.
 
Dessutom finns fysikaliska beskrivningar i modellen, som också kan formuleras något olika. Detta faktum, tillsammans med att atmosfären är ickel-linjär (kaotisk), gör att det är lämpligt att se väderprognoser som ett sannolikhetsproblem.