DNICast – Nowcasting av direkt solinstrålning för optimerad operation av termisk solkraft

För att producera el effektivt genom termisk solkraft behövs det prognoser av den direkta solinstrålningen. Mängden av instrålningen påverkas genom atmosfäriska aerosol och moln. Idag används det olika prognosmetoder med olika för- och nackdelar. I det här projektet utvecklas ett portfolio av innovativa metoder som blir kombinerad till en förbättrad prognos av solinstrålningen.

SMHI bidrar med prognoser baserad på den numeriska väderleksmodellen HARMONIE-AROME. Ett exempel för globala instrålning från HARMONIE-AROME över domänen som används i projektet visas nere.

Projektet DNICast startade i slutet av 2013 och slutrapporteras efter fyra år. SMHI ingår tillsammans med andra europeiska aktörer i ett konsortium som leds av Observatoire Méditerranéen de l’Energie, en sammanslutning av 32 ledande energibolag från 14 länder runt Medelhavet. Projektet är en del av EUs sjunde ramprogram för utveckling inom forskning och teknik, FP7.

Globala horisontella instrålning från NWP model HARMONIE för 2009-12-31, 12UTC.
Globala horisontella instrålning från NWP model HARMONIE för 2009-12-31, 12UTC. Förstora Bild