Tinja Olenius

Tinja Olenius
Tinja Olenius

PhD, luftmiljöforskare
Telefon: 011-495 77 87
E-post: fornamn.efternamn@smhi.se

Verksamhetsområde

Regional modellering av luftföroreningar i Europa och Sverige, utveckling av modeller för aerosolpartikelbildning, beskrivning av atmosfäriska nanopartikelkällor.

Forskningsintressen

 • Regional och lokal luftkvalitet
 • Bildning och effekter av atmosfäriska aerosolpartiklar
 • Nukleation och dynamik av aerosoler

Speciell kompetens

Utveckling av modeller för atmosfäriska processer, vetenskaplig programmering, teoretisk fysik och beräkningsfysik, projektledning

Publikationer

Senaste publikationer av Tinja Olenius

 1. Olenius,Tinja
  Modeling of exhaust gas cleaning by acid pollutant conversion to aerosol particles
  2021
  In: Fuel, Vol. 290
  DOI: 10.1016/j.fuel.2020.120044
 2. Fang,Xin
  Observational Evidence for the Involvement of Dicarboxylic Acids in Particle Nucleation
  2020
  In: Environmental Science and Technology Letters, Vol. 7, no 6, 388-394 p.
  DOI: 10.1021/acs.estlett.0c00270