Tinja Olenius

Tinja Olenius
Tinja Olenius

PhD, luftmiljöforskare
Telefon: 011-495 77 87
E-post: fornamn.efternamn@smhi.se

Verksamhetsområde

Regional modellering av luftföroreningar i Europa och Sverige, utveckling av modeller för aerosolpartikelbildning, beskrivning av atmosfäriska nanopartikelkällor.

Forskningsintressen

 • Regional och lokal luftkvalitet
 • Bildning och effekter av atmosfäriska aerosolpartiklar
 • Nukleation och dynamik av aerosoler

Speciell kompetens

Utveckling av modeller för atmosfäriska processer, vetenskaplig programmering, teoretisk fysik och beräkningsfysik, projektledning

Publikationer

Senaste publikationer av Tinja Olenius

 1. Becker,Daniel
  Real-time monitoring of aerosol particle formation from sulfuric acid vapor at elevated concentrations and temperatures
  2022
  In: Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP
  DOI: 10.1039/d1cp04580f
 2. Olenius,Tinja
  Modeling of exhaust gas cleaning by acid pollutant conversion to aerosol particles
  2021
  In: Fuel, Vol. 290
  DOI: 10.1016/j.fuel.2020.120044
 3. Fang,Xin
  Observational Evidence for the Involvement of Dicarboxylic Acids in Particle Nucleation
  2020
  In: Environmental Science and Technology Letters, Vol. 7, no 6, 388-394 p.
  DOI: 10.1021/acs.estlett.0c00270