Tinja Olenius

Tinja Olenius
Tinja Olenius

PhD, luftmiljöforskare
Telefon: 011-495 77 87
E-post: fornamn.efternamn@smhi.se

Verksamhetsområde

Regional modellering av luftföroreningar i Europa och Sverige, utveckling av modeller för aerosolpartikelbildning, beskrivning av atmosfäriska nanopartikelkällor.

Forskningsintressen

  • Regional och lokal luftkvalitet
  • Bildning och effekter av atmosfäriska aerosolpartiklar
  • Nukleation och dynamik av aerosoler

Speciell kompetens

Utveckling av modeller för atmosfäriska processer, vetenskaplig programmering, teoretisk fysik och beräkningsfysik, projektledning