Robert Bergström, luftmiljöforskning

Robert Bergström

Luftmiljöforskare, Fil. Dr.

Telefon 011-495 83 56

  • Utveckling och tillämpning av kemi- och transportmodeller för atmosfären

  • Modellering av transport, kemi och deposition av luftföroreningar: inandningsbara partiklar, ozon, svavel- och kväveföreningar, och organiska ämnen

  • Partiklar från olika källor, speciellt kolinnehållande partiklar från småskalig förbränning och antropogena och biogena kolväten