Robert Bergström

Robert Bergström photo

Luftmiljöforskare, Fil. Dr
Forskningsledare, regional spridningsmodellering och atmosfärskemi

Telefon: 011-495 83 56
E-post: förnamn.eftenamn@smhi.se
Researcher-ID: D-6249-2014

Verksamhetsområde

Utveckling av kemi- och transportmodeller för atmosfären. Modellering av transport, kemi och deponering av luftföroreningar i Europa och Sverige. Forskning om partiklar från olika källor – speciellt kolinnehållande partiklar från småskalig förbränning och andra antropogena och biogena utsläpp.

Forskningsintressen

 • Atmosfärkemi och deposition av luftföroreningar
 • Kolinnehållande partiklar – organisk aerosol och sot
 • Utsläpp av partiklar och gaser från antropogena och naturliga källor

Speciell kompetens

Utveckling, tillämpning och utvärdering av kemiska transportmodeller. Mångårig erfarenhet av utveckling av MATCH-modellen och EMEP MSC-W-modellen. Kvantkemist.

Publikationer

Senaste publikationer av Robert Bergström

 1. Bergström,Robert
  How should condensables be included in PM emission inventories reported to EMEP/CLRTAP?
  2020
  In: EMEP, no 4, 1-72 p.
  DOI:
 2. Bergström,Robert
  Transboundary particulate matter, photo-oxidants, acidifying and eutrophying components
  2020
  In: EMEP, no 1, 1-270 p.
  DOI:
 3. Simpson,David
  GenChem v1.0-a chemical pre-processing and testing system for atmospheric modelling
  2020
  In: Geoscientific Model Development, Vol. 13, no 12, 6447-6465 p.
  DOI: 10.5194/gmd-13-6447-2020