Projekt för bättre siktprognoser

Reducerad sikt har stor betydelse för sjö- och flygtrafik. Projektets målsättning är att bygga ett prognossystem som levererar upp till 72 timmars prognoser av elektromagnetiska transmissionslängder i atmosfären, däribland siktprognoser.

Transmissionslängden för synliga våglängder kallas ofta för "sikt". Transmission av elektromagnetisk strålning begränsas av absorption och spridning genom molekyler eller aerosoler. Reducerad sikt eller transmission har stor betydelse för sjö- och flygtrafik. Eftersom många flyginstrument utnyttjar icke-synlig elektromagnetiska våglängder är vårt prognossystem uppbyggt för att beräkna atmosfärisk transmission från ultravioletta upp till infraröda våglängder.

Huvudutmaningen i projektet är att koppla aerosolfördelningen som beräknas med vår atmosfärkemiska spridningsmodell MATCH till aerosoloptiska beräkningar för att få fram aerosolernas effekt på elektromagnetisk strålning (extinktion). Från summan av aerosol- och molekylextinktionen kan man sedan beräkna ett tredimensionellt fält av transmissionslängden vid olika våglängder.