Michael Kahnert, luftmiljöforskning

Michael Kahnert

Luftmiljöforskare, docent

Telefon 011-495 80 13

  • Aerosoloptik
  • Dataassimilering och invers modellering
  • Direkt klimatpåverkan av aerosoler
  • Aerosoldynamik