Manu Thomas, luftmiljöforskning

FoU personal: Manu Thomas

Luftmiljöforskare, Fil. Dr.

Telefon 011-495 8563

  • Global och regional modellering av atmosfärspartiklars påverkan på molnens strålningsegenskaper
  • Global modellering av stora vulkanutbrotts påverkan på troposfärisk och stratosfärisk cirkulation
  • Monsuncirkulation