MACC - Fortsättningsprojekt för luftmiljöprognoser

MACC står för "Monitoring Atmospheric Composition and Climate" och är en fortsättning på projektet GEMS med mer konkreta tjänster rörande kemiskt väder (luftmiljöprognoser). Projektet startar i mitten av 2009.

Global tjänstekedja:

 • Övervaka nyckelaspekter av klimat, klimat "forcing" samt källor och sänkor för viktiga växthusgaser
 • Övervaka stratosfäriskt ozon
 • Prognos av reaktiva gaser på global skala
 • Förse regionala kemiska modeller med randvärden

Europeisk tjänstekedja:

 • Luftkvalitetsprognoser från högupplösta kemiska transportmodeller
 • Återanalys och utvärdering mot mätdata
 • Prognos av UV-strålning
 • Prognos av solenergitillgång

Tjänstekedja för utveckling av policys inkluderande EEA och EMEP:

 • Överenskommelse om datautbyte
 • Känslighetsstudier som körs "on-demand" vid särskilda kritiska händelser
 • Känslighetsstudier av effekten av större städer
 • Utveckling av adjungerade metoder för transport av kemiska komponenter som ett nytt angreppssätt för att upprätta käll-receptor relationer i Europa