Luftföroreningar över Asien

SIDA har finansierat en doktorand som under fyra år forskar om luftföroreningar på en större skala över Asien.

Den regionala spridningsmodellen MATCH har använts och bland annat medverkat i modelljämförelsestudien MICS- ASIA.