Lena Strömbäck

Fil. Dr., Docent (Datavetenskap)

Lena Strömbäck
Lena Strömbäck.

Verksamhetsområden

Chef för enheten för luftmiljöforskning, projektledning

Forskningsintressen

Effektiv lagring och publicering av forskningsdata

Specialistkompetens

Databaser, meta-data, web-teknik, samordning, ledarskap