Kontakta oss - luftmiljöforskning

Medarbetare Luftmiljöforskning
Förstora Bild

Adress

SMHI, Luftmiljöforskning
601 76 Norrköping
(Besöksadress: Folkborgsvägen 17)
Sverige

E-post

fornamn.efternamn@smhi.se

Medarbetare

Jorge H. Amorim -  forskningsledare, högupplöst modellering av urbant klimat och luftkvalitet

Camilla Andersson - forskningsledare, atmosfärskemisk modellering på regional skala

Christian Asker - luftmiljöforskning

Cecilia Bennet - regional spridningsmodellering och aerosolmodellering

Robert Bergström - forskningsledare, regional spridningsmodellering och atmosfärskemi

Ana Carvalho- luftmiljöforskning

Lars Gidhagen - lokal och urban spridningsmodellering

Michael Kahnert - aerosolmodellering och dataassimilering

Joakim Langner - luftmiljöforskning

Tinja Olenius - regional modellering av luftföroreningar, aerosolfysik

Isabel Ribeiro - regional och urban luftmiljö

Lennart Robertson - regional spridningsmodellering och dataassimilering

David Segersson - lokal och urban spridningsmodellering

Manu Thomas - aerosolmodellering och molnmikrofysik