Jorge H. Amorim, luftmiljöforskning

JHAmorim test image

Luftmiljöforskare, Fil. Dr.

Skicka e-post till Jorge H. Amorim

Telefon +46 (0)11 495 8641

  • transport och spridningsmodellering på mikro/urban skala,
  • luftkvalitet i städer och människors exponering,
  • urbant klimat och människors komfort,
  • urban grön infrastruktur.