Isabel Ribeiro

Isabel Ribeiro

Forskare inom urban luftkvalitet och klimat, Fil. Dr.

Telefon: 011-495 86 26
E-post: fornamn.efternamn@smhi.se 
Research Gate ID: AAA-9119-2020 

Verksamhetsområde

Modellering av mark-atmosfärsinteraktioner och luftkvalitet på regional och urban skala.

Forskningsintressen

  • Grön infrastruktur i städer
  • Urbant klimat och mänskligt välbefinnande
  • Luftkvalitet på regional och urban skala

Speciell kompetens

Utvärdering av väder- och atmosfärskemiska modeller på regional och urban skala. Bilateralt samarbete med sydamerikanska länder kring klimat i städer. Forskning om effekter av grön infrastruktur i städer.