EURO-DELTA - effekter av framtida utsläppsminskningar

Vilka åtgärder är mest kostnadseffektiva för att förbättra luftkvaliteten? Detta är en av frågeställningarna som projektet EURO-DELTA ska utvärdera.

Syftet med EURO-DELTA projektet är att med fem olika spridningsmodeller undersöka vilka effekter framtida utsläppsminskningar kommer att ha på luftföroreningshalterna i Europa. Ett av målen är att hitta kostnadseffektiva åtgärder för förbättrad luftkvalitet.

EURO-DELTA är ett samarbetsprojekt mellan CONCAWE (The oil companies’ European association for environment, health and safety in refining and distribution) och sex europeiska forskningsinstitut (JRC-IES (EU), EMEP/met.no (N), Freie Universität Berlin (D), INERIS (F), SMHI (S), TNO (NL)).

Första fasen av EURO-DELTA startade 2003 och det nuvarande EURODELTA-II projektet avslutas under 2009. En rapport från EURODELTA-II publicerades nyligen av EUs Joint Research Centre (JRC) och hittas på http://aqm.jrc.it/eurodelta/publications/EDII_finalreport.pdf