David Segersson, luftmiljöforskning

David Segersson
David Segersson, SMHI

Luftmiljöforskare 

Skicka e-post till David Segersson

Telefon +46 (0)11 495 82 59

  • Emissionsinventering
  • Spridningsmodellering på urban och lokal skala
  • Befolkningsexponering
  • Mikrometeorologi