David Segersson

David Segersson

Luftmiljöforskare, M Sc, Forskarstuderande

Telefon +46 (0)11 495 82 59
E-post: förnamn.efternamn@smhi.se

Verksamhetsområde

Kartläggning och beskrivning av befolkningsexponering för luftföroreningar, samt mikroklimat. Fokus på hälsa i städer. Emissionsinventering och utveckling av verktyg för luftvård.

Forskningsintressen

 • Emissionsinventering
 • Spridningsmodellering på urban och lokal skala
 • Mikrometeorologi

Speciell kompetens

Tillämpning och utveckling av 3D modellverktyg för mikrometeorologi och föroreningsspridning med hjälp av CFD (Computational Fluid Dynamics). Beräkning av sjöfartsemissioner med hjälp av fartygspositioner från AIS (Automatics Identification System). Tillämpning och utveckling av GIS-verktyg med öppen källkod. Erfarenhet från systemutveckling som utvecklare, projektledare och lösningsarkitekt.

Publikationer

Senaste publikationer från David Segersson

 1. Segersson,David
  Near-Source Risk Functions for Particulate Matter Are Critical When Assessing the Health Benefits of Local Abatement Strategies
  2021
  In: International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol. 18, no 13
  DOI: 10.3390/ijerph18136847
 2. Astrom,Daniel Oudin
  Local Contrasts in Concentration of Ambient Particulate Air Pollution (PM2.5) and Incidence of Alzheimer's Disease and Dementia
  2021
  In: Journal of Alzheimer's Disease, Vol. 81, no 1, 83-85 p.
  DOI: 10.3233/JAD-201538
 3. Gidhagen,Lars
  An integrated assessment of the impacts of PM2.5 and black carbon particles on the air quality of a large Brazilian city
  2021
  In: Air quality, atmosphere and health
  DOI: 10.1007/s11869-021-01033-7