David Segersson

David Segersson

Fil Dr, luftmiljöforskare

Telefon +46 (0)11 495 82 59
E-post: förnamn.efternamn@smhi.se

Verksamhetsområde

Kartläggning och beskrivning av befolkningsexponering för luftföroreningar, samt mikroklimat. Fokus på hälsa i städer. Emissionsinventering och utveckling av verktyg för luftvård.

Forskningsintressen

 • Emissionsinventering
 • Spridningsmodellering på urban och lokal skala
 • Mikrometeorologi

Speciell kompetens

Tillämpning och utveckling av 3D modellverktyg för mikrometeorologi och föroreningsspridning med hjälp av CFD (Computational Fluid Dynamics). Beräkning av sjöfartsemissioner med hjälp av fartygspositioner från AIS (Automatics Identification System). Tillämpning och utveckling av GIS-verktyg med öppen källkod. Erfarenhet från systemutveckling som utvecklare, projektledare och lösningsarkitekt.

Publikationer

Senaste publikationer från David Segersson

 1. Sommar,Johan Nilsson
  Long-term exposure to particulate air pollution and presence and progression of carotid artery plaques-A northern Sweden VIPVIZA cohort study
  2022
  In: Environmental Research, Vol. 211
  DOI: 10.1016/j.envres.2022.113061
 2. Kriit,Hedi Katre
  Using Distributed Lag Non-Linear Models to Estimate Exposure Lag-Response Associations between Long-Term Air Pollution Exposure and Incidence of Cardiovascular Disease
  2022
  In: International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol. 19, no 5
  DOI: 10.3390/ijerph19052630
 3. Paunu,Ville-Veikko
  Spatial distribution of residential wood combustion emissions in the Nordic countries
  2021
  In: Atmospheric Environment, Vol. 264
  DOI: 10.1016/j.atmosenv.2021.118712