David Segersson

David Segersson

Luftmiljöforskare, M Sc, Forskarstuderande

Telefon +46 (0)11 495 82 59
E-post: förnamn.efternamn@smhi.se

Verksamhetsområde

Kartläggning och beskrivning av befolkningsexponering för luftföroreningar, samt mikroklimat. Fokus på hälsa i städer. Emissionsinventering och utveckling av verktyg för luftvård.

Forskningsintressen

 • Emissionsinventering
 • Spridningsmodellering på urban och lokal skala
 • Mikrometeorologi

Speciell kompetens

Tillämpning och utveckling av 3D modellverktyg för mikrometeorologi och föroreningsspridning med hjälp av CFD (Computational Fluid Dynamics). Beräkning av sjöfartsemissioner med hjälp av fartygspositioner från AIS (Automatics Identification System). Tillämpning och utveckling av GIS-verktyg med öppen källkod. Erfarenhet från systemutveckling som utvecklare, projektledare och lösningsarkitekt.

Publikationer

Senaste publikationer från David Segersson

 1. Paunu,Ville-Veikko
  Spatial distribution of residential wood combustion emissions in the Nordic countries
  2021
  In: Atmospheric Environment, Vol. 264
  DOI: 10.1016/j.atmosenv.2021.118712
 2. Roswall,Nina
  Long-Term Exposure to Transportation Noise and Risk of Incident Stroke
  2021
  In: Journal of Environmental Health Perspectives, Vol. 129, no 10
  DOI: 10.1289/EHP8949
 3. Sommar,Johan Nilsson
  Long-term exposure to particulate air pollution and black carbon in relation to natural and cause-specific mortality
  2021
  In: BMJ Open, Vol. 11, no 9
  DOI: 10.1136/bmjopen-2020-046040