Camilla Andersson

Camilla Andersson

Docent i meteorolgi, Dr. i tillämpad miljövetenskap, senior luftmiljöforskare.

Sveriges biträdande kontaktperson i FNs klimatpanel.

Telefon 011-495 8203
E-post: fornamn.efternamn@smhi.se

Verksamhetsområden

 • Modellering av luftföroreningar, speciellt marknära ozon, partiklar och deposition av svavel och kväve
 • Påverkan på luftföroreningar i Europa av framtida emissions- och klimatförändringar
 • Luftföroreningars påverkan på människors hälsa och växtlighet, speciellt i Europa

Forskningsintressen

 • Luftkvalitet på norra halvklotet, regional luftkvalitet och luftkvalitet i städer
 • Modellering av människor och vegetation exponeras för marknära ozon, aerosoler och nedfall av försurande och övergödande ämnen
 • Scenarier och kartläggning av historiska, nuvarande och framtida förhållanden

Specialkompetenser

Forskningsledare, koordinator av forskningsprogram och projektledare, forskare, utvecklare, expertrådgivare, vetenskaplig programmerare

Publikationer

Senaste publikationer av Camilla Andersson på SMHI

 1. Fu,Joshua S.
  Improving Estimates of Sulfur, Nitrogen, and Ozone Total Deposition through Multi-Model and Measurement-Model Fusion Approaches
  2022
  In: Environmental Science and Technology, Vol. 56, no 4, 2134-2142 p.
  DOI: 10.1021/acs.est.1c05929
 2. Geels,Camilla
  Projections of shipping emissions and the related impact on air pollution and human health in the Nordic region
  2021
  In: Atmospheric Chemistry And Physics, Vol. 21, no 16, 12495-12519 p.
  DOI: 10.5194/acp-21-12495-2021
 3. Tornevi,Andreas
  Respiratory Health Effects of Wildfire Smoke during Summer of 2018 in the Jamtland Harjedalen Region, Sweden
  2021
  In: International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol. 18, no 13
  DOI: 10.3390/ijerph18136987

Fler publikationer av Camilla Andersson