Camilla Andersson

Camilla Andersson

Docent i meteorolgi, Dr. i tillämpad miljövetenskap, luftmiljöforskare.

Forskningsledare för regional modellering av luftkvalitet och dess effekter

Telefon 011-495 8203
E-post: fornamn.efternamn@smhi.se

Verksamhetsområden

 • Modellering av luftföroreningar, speciellt marknära ozon, partiklar och deposition av svavel och kväve
 • Påverkan på luftföroreningar i Europa av framtida emissions- och klimatförändringar
 • Luftföroreningars påverkan på människors hälsa och växtlighet, speciellt i Europa

Forskningsintressen

 • Luftkvalitet på norra halvklotet, regional luftkvalitet och luftkvalitet i städer
 • Modellering av människor och vegetation exponeras för marknära ozon, aerosoler och nedfall av försurande och övergödande ämnen
 • Scenarier och kartläggning av historiska, nuvarande och framtida förhållanden

Specialkompetenser

Forskningsledare, koordinator av forskningsprogram och projektledare, forskare, utvecklare, expertrådgivare, vetenskaplig programmerare

Publikationer

Senaste publikationer av Camilla Andersson på SMHI

 1. Ekland,Johan
  The effect of current and future maternal exposure to near-surface ozone on preterm birth in 30 European countries-an EU-wide health impact assessment
  2021
  In: Environmental Research Letters, Vol. 16, no 5
  DOI: 10.1088/1748-9326/abe6c4
 2. Asker,Christian
  CLAIR-O3 - befolkningsexponering marknära ozon i Göteborg och Stockholm
  2021
 3. Johansson,Julia M.
  The European heat wave of 2018 and its promotion of the ozone climate penalty in southwest Sweden
  2020
  In: Boreal environment research, Vol. 25, 39-50 p.
  DOI:

Fler publikationer av Camilla Andersson