Camilla Andersson

Camilla Andersson

Docent i meteorolgi, Dr. i tillämpad miljövetenskap, luftmiljöforskare.

Forskningsledare för regional modellering av luftkvalitet och dess effekter

Telefon 011-495 8203
E-post: fornamn.efternamn@smhi.se

Verksamhetsområden

 • Modellering av luftföroreningar, speciellt marknära ozon, partiklar och deposition av svavel och kväve
 • Påverkan på luftföroreningar i Europa av framtida emissions- och klimatförändringar
 • Luftföroreningars påverkan på människors hälsa och växtlighet, speciellt i Europa

Forskningsintressen

 • Luftkvalitet på norra halvklotet, regional luftkvalitet och luftkvalitet i städer
 • Modellering av människor och vegetation exponeras för marknära ozon, aerosoler och nedfall av försurande och övergödande ämnen
 • Scenarier och kartläggning av historiska, nuvarande och framtida förhållanden

Specialkompetenser

Forskningsledare, koordinator av forskningsprogram och projektledare, forskare, utvecklare, expertrådgivare, vetenskaplig programmerare

Publikationer

Senaste publikationer av Camilla Andersson på SMHI

 1. Geels,Camilla
  Projections of shipping emissions and the related impact on air pollution and human health in the Nordic region
  2021
  In: Atmospheric Chemistry And Physics, Vol. 21, no 16, 12495-12519 p.
  DOI: 10.5194/acp-21-12495-2021
 2. Tornevi,Andreas
  Respiratory Health Effects of Wildfire Smoke during Summer of 2018 in the Jamtland Harjedalen Region, Sweden
  2021
  In: International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol. 18, no 13
  DOI: 10.3390/ijerph18136987
 3. Ekland,Johan
  The effect of current and future maternal exposure to near-surface ozone on preterm birth in 30 European countries-an EU-wide health impact assessment
  2021
  In: Environmental Research Letters, Vol. 16, no 5
  DOI: 10.1088/1748-9326/abe6c4

Fler publikationer av Camilla Andersson