Camilla Andersson

Camilla Andersson

Docent, luftmiljöforskare.
Forskningsledare för regional modellering av luftkvalitet och dess effekter

Telefon 011-495 8203
E-post: fornamn.efternamn@smhi.se

Verksamhetsområden

 • Modellering av luftföroreningar, speciellt marknära ozon, partiklar och deposition av svavel och kväve
 • Påverkan på luftföroreningar i Europa av framtida emissions- och klimatförändringar
 • Luftföroreningars påverkan på människors hälsa och växtlighet, speciellt i Europa

Forskningsintressen

 • Luftkvalitet på norra halvklotet, regional luftkvalitet och luftkvalitet i städer
 • Modellering av människor och vegetation exponeras för marknära ozon, aerosoler och nedfall av försurande och övergödande ämnen
 • Scenarier och kartläggning av historiska, nuvarande och framtida förhållanden

Specialkompetenser

Forskningsledare, koordinator av forskningsprogram och projektledare, forskare, utvecklare, expertrådgivare, vetenskaplig programmerare

Publikationer

Senaste publikationer av Camilla Andersson på SMHI

 1. Asker,Christian
  CLAIR-O3 - befolkningsexponering marknära ozon i Göteborg och Stockholm
  2021
 2. Johansson,Julia M.
  The European heat wave of 2018 and its promotion of the ozone climate penalty in southwest Sweden
  2020
  In: Boreal environment research, Vol. 25, 39-50 p.
  DOI:
 3. Kukkonen,Jaakko
  The influence of residential wood combustion on the concentrations of PM2.5 in four Nordic cities
  2020
  In: Atmospheric Chemistry And Physics, Vol. 20, no 7, 4333-4365 p.
  DOI: 10.5194/acp-20-4333-2020

Fler publikationer av Camilla Andersson