Ana Cristina Carvalho

Ana Cristina Carvalho

Luftmiljöforskare, Fil. Dr.

Telefon: 011-495 80 19
E-post: Fornamn.efternamn@smhi.se Research Gate ID: www.researchgate.net/profile/Ana_cristina_Carvalho2

Verksamhetsområde

Användning av mesoskaliga luftmiljösystem över Europa och över storstadsområden för att förstå processer som leder till händelser med dålig luftkvalitet, till exempel stratosfärisk ozon eller partikelmoln. Luftkvalitet och klimat utifrån modellerad och uppmätt data.

Forskningsintressen

 • Ozontransport och produktion
 • Partiklar
 • Statistisk analys av meteorologisk och luftmiljödata

Speciell kompetens

System för modellering av regional luftkvalitet, handledning av studenter, koordinering av forskningsprojekt.

Publikationer

Senaste publikationer av Ana Cristina Carvalho

 1. Tornevi,Andreas
  Respiratory Health Effects of Wildfire Smoke during Summer of 2018 in the Jamtland Harjedalen Region, Sweden
  2021
  In: International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol. 18, no 13
  DOI: 10.3390/ijerph18136987
 2. Silva,Rui
  Study of Urban Heat Islands Using Different Urban Canopy Models and Identification Methods
  2021
  In: Atmosphere, Vol. 12, no 4
  DOI: 10.3390/atmos12040521
 3. Gidhagen,Lars
  Towards climate services for European cities
  2020
  In: Urban Climate, Vol. 31
  DOI: 10.1016/j.uclim.2019.100549