Luftmiljöforskning

Luftens kemiska sammansättning spelar stor roll för klimatet och vår hälsa. God luftkvalitet är en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling. På SMHI bedrivs luftmiljöforskning för ökad kunskap om processerna som påverkar spridningen av luftföroreningar. 

Prova på

Prova på

Prova på

Prova på

Forskning

Professionella tjänster

Lär dig mer

Forskning

Professionella tjänster

Lär dig mer