Tim Kruschke

PhD, klimatforskare 

Tim Kruschke

Telefon 011-495 85 76
E-post: förnamn.efternamn@smhi.se
Skype: tim.kruschke
ORCID: 0000-0002-1205-3754
ResearcherID: F-2052-2014

Verksamhetsområden

Global klimatmodellering, utvärdering av decadala klimatprognosers skicklighet och analys av underliggande processer; fokus på norra hemisfärens mellanbredder, speciellt Nordatlanten och Europa.

Forskningsintressen

  • Klimatvariationer och framtida klimat på årsbasis till (multi)-decadala tidsperioder
  • Solens påverkan på jordens klimatsystem
  • Mellanbreddslågtryck (och tropiska lågtryck)

Specialkompetenser

Prestanda och analys av globala klimatmodellsimulationer, deterministisk och probabilistisk verifikation av klimatprognoser (säsong till decadal), t ex inom EU-H2020-projektet EUCP. Lärarerfarenhet (både föreläsningar och övningar) inklusive handledning och granskning av flera uppsatser inom kandidat- och mastersnivå.