Klimatvisualisering på Visual Forum 2010

Rossby Centre fanns på plats tillsammans med forskare från Centrum för klimatpolitisk forskning, CSPR, under Visual Forum 2010 som hölls i Louis De Geer den 3 maj. I ett gemensamt föredrag diskuterades behovet av interaktiv visualiseringsteknik för att bättre kommunicera forskningsdata och politiska frågor ur ett klimatperspektiv.

Presentationen där Rossby Centre deltog visade bland annat exempel på hur man med hjälp av visualiseringsteknik lättare kan kommunicera komplexa data och diskutera effekter av olika politiska beslut. Klimatscenarier från Rossby Centre och projektioner av hur mycket växthusgaser olika länder släpper ut var några av de dataset som visades upp.

- Vi producerar en stor mängd klimatscenariodata som vi givetvis vill göra så begripliga som möjligt för det breda spektra av användare vi har. En visualiseringsplattform som Uniview är ett bra verktyg för att åstadkomma detta, säger Anna Lilja, Rossby Centre.

Föredraget hölls som en del av programmet till visualiseringskonferensen Visual Forum 2010. Visual Forum är en skandinavisk visualiseringskonferens för näringslivet och ett samarrangemang till Eurographics 2010, den stora internationella forskarkonferensen inom datorgrafik.

Konferensen har ca 400 deltagare och arrangeras av C-site/Norrköpings Science park i samarbete med Norrköpings Visualiseringscenter C och Centre of Visualization Göteborg.

Rossby Centre på Visual Forum 2010
Anna Lilja, Rossby Centre, samt Björn-Ola Linnér och Tina Neset, CSPR höll ett föredrag om Interaktiv klimatvisualisering på Visual Forum 2010.