Rossby Centre Day 2011

Rossby Centre Day är ett årligt återkommande arrangemang där Rossby Centre presenterar sin forskning och sina aktiviteter för forskningspartners, myndigheter och andra intressenter i klimatfrågan. I år är temat för seminariet:

"Forskningssamverkan för anpassningsstudier” - 16 november, SMHI Norrköping

Ett klimat i förändring ställer stora krav på planering i samhället och klimatforskarna levererar idag beslutsunderlag till många samhällssektorer. Hur kan informationen bäst användas i klimatanpassningsarbetet?

Under heldagsseminariet presenteras det senaste inom klimatforskningen samt information om nya kommande klimatscenarier. Under dagen ges också exempel på användares egna erfarenheter av klimatscenariodata i sitt anpassningsarbete. Det blir tillfälle till dialog om hur forskare och användare kan samverka för att dra bästa nytta av klimatinformationen.

Rossby Centre Day 2011 vänder sig såväl till representanter vid myndigheter, länsstyrelser och kommuner som till effektforskare på universitet och branschinstitut.

Exempel på presentationer under dagen

  • Genomgång av Representative Concentration Pathways (RCP) och nästa generations klimatscenarier
  • Presentation av regeringsuppdraget "Uppdatering av den vetenskapliga grunden för klimatarbetet"
  • Information om nya forskningsprojekt, och hur dessa kan vara till nytta i anpassningsarbetet
  • Användares egna erfarenheter av klimatscenariodata i anpassningsstudier
  • Erfarenheter från det danska och norska klimatanpassningsarbetet

Anmälan

Anmäl dig redan nu genom att fylla i formuläret till höger och skicka det till Rossby Centre.
E-post till Rossby Centre

Sista anmälningsdag är den 1 november.


Seminariet, som hålls på svenska, är kostnadsfritt.