Rossby Centre Day 2010

Rossby Centre Day är ett årligt återkommande arrangemang där Rossby Centre presenterar sin forskning och sina aktiviteter för forskningspartners, myndigheter och andra intressenter i klimatfrågan. I år bjuder Rossby Centre in till ett seminarium med temat:

"Rossby Centre användarforum: Exempel på användning av klimatscenarier i effektstudier” - 21 oktober, SMHI Norrköping

Ett klimat i förändring ställer stora krav på planering i samhället och klimatforskarna levererar idag beslutsunderlag till många samhällssektorer. Men är det alltid så enkelt för mottagaren att ta till sig informationen?

Seminariet inleds med presentationer av det senaste inom arbetet med klimatmodellering och rekommendationer ges kring användande av klimatscenariodata. Under dagen lyfts också exempel på användarnas egna erfarenheter av arbete med klimatdata fram. Det blir tillfälle till dialog om hur forskare och användare kan mötas för att dra bästa nytta av klimatinformationen.

Rossby Centre Day 2010 vänder sig till användare av klimatscenariodata och till forskare kring klimateffekter.

Exempel på inbjudna talare

  • Tom Hedlund, Miljöanalysavdelningen, Naturvårdsverket
  • Susanna Hogdin, Vattenvårdsenheten, Länsstyrelsen i Västra Götalands län
  • Anna-Maria Jönsson, Enheten för naturgeografi och ekosystemanalys, Lunds Universitet
  • Lars Bärring, Rossby Centre, SMHI

Anmälan

Anmäl dig genom att fylla i formuläret till höger och skicka det till Rossby Centre.
Sista anmälningsdag är den 8 oktober.

E-post till Rossby Centre

Seminariet, som hålls på svenska, är kostnadsfritt.