Rossby Centre Day 2009

Rossby Centre Day är ett årligt återkommande arrangemang där Rossby Centre presenterar sin forskning och sina aktiviteter för forskningspartners, myndigheter och andra intressenter i klimatfrågan. Årets Rossby Centre Day hålls den 21 oktober på SMHI i Norrköping. Temat för dagen är "Using Regional Climate Scenarios in impact and adaptation studies".

Vilka klimatscenarier finns tillgängliga och hur kan de användas bäst i din verksamhet? Rossby Centre Day 2009 vänder sig till användare av klimatscenarier, till klimatforskare och forskare inom angränsande områden.
Ett förändrat klimat påverkar de flesta samhällsområden och klimatforskarna kan idag leverera beslutsunderlag för många sektorer.

Seminariet fokuserar på att presentera det breda spektrum klimatscenarier som finns tillgängliga från SMHIs klimatforskningsenhet Rossby Centre, både för Skandinavien men även för hela Europa. Det blir också en diskussion om hur man bäst kan välja de mest lämpliga scenarierna, samt vilka nya scenarieberäkningar som planeras under de kommande två åren.

Under dagen kommer olika användare att berätta om och diskutera hur man använder Rossby Centre´s klimatscenarier, t ex för anpassningsåtgärder i sina verksamheter.

Seminariet, som hålls på engelska, inleds av Martin Parry, ordförande "IPCC 4th Assessment Working Group on Climate Impacts, Adaptation and Vulnerability", som ger en överblick av IPCCs senaste klimatutvärdering.

"Using regional climate scenarios in impact and adaptation studies" - 21 oktober, SMHI Norrköping


Seminariet är kostnadsfritt.
För anmälan redan nu skicka e-post till Rossby Centre.

Anmäl dig till Rossby Centre Day 2009