RCA

Rossby Centre Atmosphere model, RCA, är atmosfärs- och markytskomponenten i det kopplade modellsystemet RCAO, men kan också köras för sig som en fristående modell. RCA baseras på det numeriska väderprognossystemet HIRLAM. RCA utvecklas ständigt; på Rossby Centre och tillsammans med HIRLAM. Precis som HIRLAM är det en hydrostatisk modell som körs över ett begränsat område. Oftast Europa, men också över delar av Afrika, Nord- och Sydamerika.