Om klimatförändringar på EU-möte

SMHIs Rossby Centre fanns på plats under EUs ministermöte som hölls i Åre i slutet av juli. En presentation visade hur klimatförändringar kan visualiseras.

Anna Lilja på EU-möte

Presentationen där Rossby Centre deltog visade bland annat hur temperaturen kan förändras vid olika utsläppsscenarier samt hur mycket koldioxid som släpps ut från olika länder.

- Vi resonerade bland annat om vilka utsläppsmål som är realistiska inför det stora internationella klimatmötet i Köpenhamn i december, säger Anna Lilja, Rossby Centre.

Klimatvisningen gjordes inom ramen för det visualiseringsprojekt som pågår mellan Norrköpings Visualiseringcenter och Centrum för Klimatpolitisk forskning, där SMHI ingår.

En liknande klimatpresentation ägde rum tidigare i somras under politikerveckan i Almedalen, men då i en visualiseringsdom.

Mötet i Åre arrangerades för EUs miljö- och energiminstrar för att diskutera hur EU och världen ska ställa om till en eko-effektiv ekonomi.

Miljöminister Andreas Carlgren, EU-möte i Åre
Mötet i Åre arrangerades för EUs miljö- och energiminstrar. SMHI fanns på plats.