Minchao Wu

PhD, klimatforskare

smhi foto

Telefon: +46 11 495 82 46   
E-post: förnamn.efternamn@smhi.se
Research Gate ID: Minchao Wu

Verksamhetsområden

Utveckling och tillämpling av regionala jordsystemmodeller med hög upplösning och med fokus på samverkan mellan land och atmosfär och speciellt vegetationens dynamik och återkoppling. Bedömning av modellprestanda över tropiska regioner och det på skalor från kontinenters storlek ner till konvektionens yta. Afrika används preliminärt som testdomän.

Forskningsintressen

  • Vegetationsdynamik och koldioxidkretslopp; effekter av markytans egenskaper (jordfuktighet, topografi och hur vegetation täcker marken) i regionala klimatmodeller, med andra ord hur vegetation påverkar klimatextremer.
  • Hur effekten av olika skalor påverkar årsvariabilitet och extremer i regionalklimat.
  • Vad högupplösta klimatmodeller kan ge för värden till klimattjänster.

Specialkompetenser

Programmering. Modelltillämpning och utveckling. Analys av modellers utdata.

Publikationer

Publikationer av Minchao Wu

  1. Tamoffo,Alain T.
    Process-based assessment of the impact of reduced turbulent mixing on Congo Basin precipitation in the RCA4 Regional Climate Model
    2021
    In: Climate Dynamics
    DOI: 10.1007/s00382-020-05571-1
  2. Wu,Minchao
    The impact of regional climate model formulation and resolution on simulated precipitation in Africa
    2020
    In: Earth System Dynamics, Vol. 11, no 2, 377-394 p.
    DOI: 10.5194/esd-11-377-2020
  3. Zhang,W.
    The Interplay of Recent Vegetation and Sea Ice Dynamics-Results From a Regional Earth System Model Over the Arctic
    2020
    In: Geophysical Research Letters, Vol. 47, no 6
    DOI: 10.1029/2019GL085982