Frederik Schenk

PhD, klimatforskare

Porträtt av Frederik Schenk

Telefon 011 495 84 26 
E-post: förnamn.efternamn@smhi.se
Skype: frederik.schenk
Research Gate ID: Frederik Schenk
ORCID: 0000-0002-4768-9832

Verksamhetsområden

  • Global klimatmodellering och decadala klimatprognoser
  • Storskalig atmosfärscirkulation och teleconnections
  • Naturliga klimatvariationen, ytterligheter och förändringar i framtiden
  • Plötsliga klimatförändringar och paleoklimatologi
  • Fokus på norra hemisfärens, Nordatlanten och Europa

Forskningsintressen

  • Förstå klimatprocesser som bestämmer anomalier, ytterligheter och deras förutsägbarhet
  • Studera plötsliga klimatförändringar tidigare för att bättre förutsäga framtida effekter
  • Analysera mervärdet av högupplösta modeller för att förbättra fysiska processer

Specialkompetenser

Forskningsledare vid Bolin Centre for Climate Research, Stockholms universitet för ”historisk till tusenårs klimatvariation”; Vice ordförande i styrkommitté för ArcticAvenue om arktisk forskning vid Stockholm och Helsingfors universitet; projektmedlem i EUCP och ARCPATH (decadal prediction, SMHI), långsiktiga förändringar gällande stormar över svensk (Stockholms universitet); monsunprojekt för Neotropics of Central America (TU Braunschweig) och SE-Asia (Stockholms universitet), arktisk-sibirisk klimatförändring (University of Potsdam)