Forskare möter näringsliv i dialog om samhällets klimatutmaningar

Hur kan klimatmodeller användas för planering av klimatåtgärder? Det var temat för en workshop där SMHI och Biorecro lät representanter från olika branscher i näringslivet möta klimatforskare i en dialog om samhällets klimatutmaningar och hur klimatmodeller kan stödja arbetet.

Klimatavtalet från Paris kräver kraftfulla åtgärder för att begränsa den globala uppvärmningen och dess effekter på samhället och ekonomin. Åtgärderna behöver planeras och inledas omgående. Det krävs mer kunskap och nya metoder för att ta fram utsläppsscenarier som svarar mot Parisavtalets målsättningar och för att kunna bedöma lokala konsekvenser av klimatåtgärder. Dessa alternativa utsläppsscenarier omfattar också energiomställning och spridning av nya teknologier som minskar utsläppen. Tidsaspekter spelar en avgörande roll, med frågeställningar kring när och till vilket pris vi kan minska utsläppen. Utsläppsscenarier kan testas med avancerade klimatmodeller, som även kallas för klimatsystemmodeller.

Workshopen ”Klimatinnovationer för akademin och industrin” samordnades av SMHIs Rossby Center och Biorecro, partners i det VINNOVA-finansierade projektet om svensk jordsystemmodellering. Bland de medverkande var såväl klimatforskare som representanter från olika branscher i näringslivet.

Workshopen bestod av en dialog mellan leverantörer och användare av information om klimatförändringar, om hur man kan uppnå de nationella klimatmålen och de utsläppsminskningar som krävs.

Ralf Döscher (Rossby Centre) och Henrik Karlsson (Biorecro) inleder mötet.
Ralf Döscher (Rossby Centre) och Henrik Karlsson (Biorecro) inleder mötet.

Workshopen inleddes med korta presentationer om klimatsystemodeller, industrins utsläpp, utveckling av klimatsmarta produkter från skogsråvara, livscykelanalyser, innovativt entreprenörskap och grön finansiering. Presentationerna följdes av gemensamma diskussioner utifrån deltagarnas perspektiv. Diskussionen tog upp frågan hur olika potentiella klimatåtgärder kan förbättras med stöd av nya klimatsystemmodeller. Preliminära svar handlar om effektiviteten av olika timing optioner och möjlighet av uppskalning av svenska åtgärdar och ider till global nivå.

Group discussions
Diskussionen tog upp frågan hur olika potentiella klimatåtgärder kan förbättras med stöd av nya klimatsystemmodeller