Felicitas Hansen

PhD, klimatforskare

Telefon: +46 11 495 84 04
E-post: förnamn.efternamn@smhi.se

Felicitas Hansen


 

Verksamhetsområden

Analys av data från globala, regionala, samt också från så kallade "convection-permitting" klimatmodellers simulationer för nutida och framtida klimat.

Forskningsintressen

  • Den storskaliga cirkulationens effekt på lokalt väder samt också på klimatet
  • Fördelar med så kallade "convection-permitting" klimatmodeller
  • Modellval inom dynamisk nedskalning

Speciell kompetens

Analys av klimatmodellers utdata, kopplingen mellan processer i stratosfär-troposfär samt säsongsförutsägelser gällande nordatlantiska oscillationen.