Fatemeh Ghasemi

PhD, Klimatforskare och modellutvecklare 

fatemeh ghasemi

Telefon 011 495 8036   
E-post: förnamn.efternamn@smhi.se
Research ID: Fatemeh-Ghasemi-7
ORCID: 0000-0002-4059-4646

 

Verksamhetsområden

  • Utvecklar den globala klimatmodellen EC-Earth.
  • Analysera klimatdata och validera modellsimuleringar mot observationer.

Forskningsintressen

  • Utveckling av klimatmodeller
  • Numeriska metoder för storskalig atmosfärisk process
  • Single column model 
  • Beräkningsströmningsdynamik

Specialkompetenser

Modellutveckling och dataanalys.