Europeisk jordsystemmodellering för klimattjänster

Tidigare denna månad skickade SMHI en rapport till EU-projektet Climateurope om hur europeisk jordsystemmodellering är en grundförutsättning för klimattjänster.

Forskarna inom projektet Climateurope ser behovet att stärka länken mellan forskning inom klimatförändring och användare av information om klimatförändring. Därför har de gett ut en rapport med titeln ”European Earth System Modelling for Climate Services”. Rapporten är den första av i en serie av tre, och riktar sig till klimatforskare, utvecklare av klimattjänster och beslutsfattare på olika nivåer. Ralf Döscher från SMHI Rossby Centre lett arbetet med rapporten som tar upp jordsystemmodeller, det första steget i kedjan från forskning till klimattjänster. Rapportserien kan ses som en grund till rekommendationer kring kommande forskning och utvecklingsansatser kring klimattjänster i Europa.

Det övergripande syftet med projektet Climateurope är att skapa och underhålla ett ramverk för att koordinera, integrera och stödja aktiviteter inom europeisk forskning och innovation kring jordsystemmodellering, inom hela bredden av alltifrån infrastruktur och observationer till klimattjänster. Climateurope ska identifiera existerande klyftor mellan jordsystemmodellering och klimattjänster, samt identifiera nya utmaningar och behov. Projektet är fyraårigt och löper fram till 2020. Det finansieras via EUs forskningsprogram Horisont 2020 och leds av brittiska Met Office. SMHI är en av elva projektpartners.

CLIMATEUROPE - report 3,1
Strukturen i Climateuropes första rapport: Jordsystemmodellernas (Earth System Models) förmåga att utföra långsiktiga klimatprojektioner och säsongs- till decennieprognoser undersöks noggrant i relation till osäkerheter och möjligheter för klimattjänster. Förmågan att skala ner klimatinformation inom CORDEX-samarbetet analyseras. Ytterligare förfiningstekniker som bias-korrigering och urvalstekniker granskas. Slutligen, för att beskrivs länken mellan jordsystemmodeller och klimattjänster, kartläggs forskning inom moderna europeiska klimattjänster.