ECRA - European Climate Research Alliance

European Climate Research Alliance (ECRA) är en sammanslutning av 23 ledande europeiska forskningsinstitut. ECRA:s mål är att samla, expandera och optimera kompetens inom klimatforskning genom en bottom-up-strategi. Initiativet är en plattform för gemensam planering av forskning genom att dela med sig av befintlig nationell forskningskapacitet och infrastruktur.

De viktigaste målen med ECRA är att:

  • Påskynda utvecklingen av forskning om klimatförändringen genom att utforma och genomföra Collaborative Programmes för forskning.
  • Arbeta mot en långsiktig, hållbar integrering av utmärkt, men spridd, forskningskapacitet i hela Europa, optimera resursanvändningen, bygga ytterligare forskningskapacitet och utveckla en omfattande bredd av paneuropeiska forskningsinfrastrukturer.
  • Stärka Europas kapacitet att initiera och genomföra stora grundläggande och omfattande forsknings- och utvecklingsprogram inom klimatvetenskap.
  • Utveckla utbildningsaktiviteter och spridning av forskning, uppmuntra rörlighet bland forskare och ge en utvecklingsmiljö för doktorander och andra forskare inom strategiskaklimatområden.
  • Utveckla broar till och hållbara partnerskap med industrin för att stärka samspelet mellan forskningsresultat och innovation och att främja den tidig användning av lovande resultat.
  • Ge råd till beslutsfattare och allmänhet när det gäller klimatförändringar.

Följande Collaborative Programmes har inletts i ECRA:

  • Arctic Climate Stability and Change i samarbete med European Polar Board
  • Sea Level Change and Coastal Impacts
  • High Impact Events and Climate Change
  • Changes in the Hydrological Cycle i samarbete med HyMex

Ralf Döscher från Rossby Centre är den svenska representanten vid ECRA:s verkställande kommitté, som bland annat ansvarar för val av ämnen och lansering av samt samarbete mellan olika Collaborative Programmes, arbetet mellan olika Collaborative Programmes, godkännande av ECRA-medlemskap och länk till externa intressenter.