David Lindstedt

David Lindstedt
David Lindstedt, Rossby Centre

 

Klimatforskare, Doktorand (Stockholms Universitet)

Telefon 011-495 84 31
E-post: förnamn.efternamn@smhi.se

Verksamhetsområden

Utvärdering och utveckling av nästa generations klimatmodell HARMONIE som ska användas på Rossby Centre. Utvärdering av modellens förmåga att representera både det allmänna klimatet samt extrem nederbörd främst på Europaskala men även för mindre områden med komplex topografi som Alperna och den Skandinaviska fjällkedjan.

Forskningsintressen

 • Effekter av parametriserad och explicit hantering av konvektiva processer.
 • Vetenskapliga och tekniska utmaningar relaterade till regionala klimatmodeller där den djupa konvektionen beskrivs av modelldynamiken.
 • Hur påverkas de extrema nederbördshändelserna i ett förändrat klimat? 

Specialkompetenser

Modellutveckling, analys av klimatmodelldata.

Publikationer

Publikationer av David Lindstedt på SMHI

 1. Lind,Petter
  Benefits and added value of convection-permitting climate modeling over Fenno-Scandinavia
  2020
  In: Climate Dynamics
  DOI: 10.1007/s00382-020-05359-3
 2. Gidhagen,Lars
  Towards climate services for European cities
  2020
  In: Urban Climate, Vol. 31
  DOI: 10.1016/j.uclim.2019.100549
 3. Wu,Minchao
  The impact of regional climate model formulation and resolution on simulated precipitation in Africa
  2020
  In: Earth System Dynamics, Vol. 11, no 2, 377-394 p.
  DOI: 10.5194/esd-11-377-2020

Mer publikationer av David Lindstedt