Changgui Lin

PhD

Telefon: +46 11 495 86 28
E-post: förnamn.efternamn@smhi.se 

Changgui Lin

Verksamhetsområden

Forskning relaterat till klimat, klimatvariabilitet och klimatförändringar med fokus på förändringar i extremväder samt verksamheter inom förnybar energi.

Forskningsintressen

  • Extremväder jämfört medelklimatförändring
  • Linjär kontra icke-linjär klimatrespons (dvs samverkans- och återkopplingsroll)
  • Det “riktiga” klimatet kontra 'modell’-klimatet (dvs klimatets förutsägbarhet)

Speciell kompetens

Analys av utdata från klimatmodeller samt jämförelser mellan modelldata och observationer.