ADSIMNOR användarworkshop i Abisko, 3 maj 2012

Workshopen är ett forum för kommunikation mellan ADSIMNOR klimatforskare och användare av klimatprojektioner med intresse i regionala klimatförändringar i Norra Sverige. Län, kommuner, statliga myndigheter samt rennäringen och turism var representerade. Mötet tydliggjorde ett djupt intresse av klimatfrågor samt lokala konsekvenser.

Vetenskapliga presentationer fokuserade på kunskapsläget i klimatmodelleringen. Användarnas presentationer framställde olika klimatanpassningsprojekt och rutiner för handläggning av det dagliga arbetet med regional och lokal klimatanpassning. Deltagarlista och agenda för mötet finns i bilaga nedan. Alla presentationer från workshopen hittas i högerspalten.

Rapport från workshopen

Fjäll landskap