Vatten för biologisk mångfald

Nya ämnen kommer kontinuerligt i omlopp i våra vattendrag och ställer till med problem för ekosystemen. Detta ställer nya krav på information från SMHI.

I 2023 års regleringsbrev finns till exempel uppdrag kring ny modellering av mikroplaster i sötvatten. Förlust av biologisk mångfald är en av samhällets största utmaningar framöver och det är starkt knutet till både vattenkvalitet och hydrologiska effekter av klimatförändringen. Här ska SMHI vässa sitt utbud av data och beräkningsmetoder för att möta omvärlden med kunskap och metodik för kartläggningar av riskområden och effekter av olika åtgärdsprogram.

Forskningsledare: Maria Elenius