Seminarium om meteorologiska data och storskalig hydrologisk modellering

SMHI och Japan Society for the Promotion of Science bjuder in till seminarium om meteorologiska data och storskalig hydrologisk modellering.

SMHI arbetar allt mer med hydrologisk modellering på regional eller kontinental skala, vilket ställer stora krav på meteorologiska indata (temperatur, nederbörd, m.m.) både för kvalitet och upplösning i tid och rum. Hittills modellerade områden är Östersjön, Europa, Arktis samt stora floder i Afrika och Sydamerika. Antalet aktiviteter i Asien ökar. Modellering av Indien pågår och framtida satsningar på till exempel Himalaya och Kina är planerade.

Under seminariet kommer framtagandet av den meteorologiska databasen APHRODITE för Asien att beskrivas av Prof. Akiyo Yatagai, Kyotos Universitet, som ledde denna utveckling. Vidare kommer Dr. Heiner Körnich, SMHI, att visa resultat från pågående utvärdering av storskaliga meteorologiska data.

En viktig aspekt i storskalig hydrologisk modellering är kopplingen mellan atmosfär och markyta. Normalt är atmosfärisk och hydrologisk modellering separerad med enbart förenklade kopplingar, men inom forskningen sker en utveckling mot kopplad modellering som beskriver utbyten och återkopplingar. Detta ger förutsättningar för bättre beskrivningar av såväl energi- och vattenbalanser som beroende system, till exempel vegetation och ekologi. Inom SMHI planeras för utveckling och test av kopplade modeller inom en nära framtid.

Under seminariet kommer Prof. Linus Zhang, Lunds Universitet, att berätta om Land Information System (LIS) för högupplöst hydro-meteorologisk modellering av markytan med tillämpningar i Kina.

Avslutningsvis kommer Dr. Jonas Olsson, SMHI, att redogöra för pågående arbete med att ta fram hydrologiska klimatprojektioner i Indien.

Program

09:00-09:20
Coffee in the SMHI reception

09:20-09:25
Welcome to JSPS seminar ”Meteorological data for large-scale hydrological modelling”
Drs. Pontus Matstoms, Jonas Olsson

09:25-10:10
Development of the APHRODITE data base
Prof. Akiyo Yatagai, Kyoto University, Japan

10:10-10:30
Evaluation of large-scale precipitation data bases
Dr. Heiner Körnich, SMHI

10:30-10:50
Hydrological climate scenario modeling in India
Dr. Jonas Olsson, SMHI

10:50-11:00
Short Break

11:00-11:15
Address by Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)
Prof. Yoshiaki Fujii, JSPS, Stockholm

11:15-12:00
Land Information System (LIS): introduction and first application in Hexi Region, China
Prof. Linus Zhang, Lund University, Sweden