Projektdeltagare

Projektet sker i ett samarbete mellan SGI, Karlstad Universitet och SMHI. En överblick av deltagarna och deras huvudsakliga bidrag till projektet kan ses i tabell 3.
 


Tabell 3. Information om projektets deltagare.

Projektdeltagare MSB 2013
*project co-applicant
Regn åska