Pris till hydrologisk forskningsartikel

Forskare vid SMHI fick ta emot priset för bästa artikel i tidskriften Hydrology Research. Artikeln beskriver hur information från klimatsimuleringar kan anpassas för att ta fram scenarier även för vattenflöden och vattenbalans i ett framtida klimat.

Tidskriften ”Hydrology Research” är den officiella tidskriften för Nordisk Hydrologisk Förening och dess motsvarigheter i Storbritannien, Tyskland och Italien.

Vid konferensen ”Nordic Water” utsågs artikeln ”Distribution-based scaling to improve usability of regional climate model projections for hydrological climate change impact studies” till bästa artikel under de senaste två åren.

Artikeln beskriver metoden Distribution-Based Scaling (DBS-metoden) som SMHI utvecklat. Metoden används för att göra klimatscenariers temperatur- och nederbördsdata lämpade även för hydrologiska klimateffektstudier.
– Genom att använda de bearbetade klimatscenarierna som indata till en hydrologisk modell, kan vi nu beräkna hydrologiska framtidsscenarier över vattenflöden och vattenbalans, förklarar Jonas Olsson.

Nu utvecklas mjukvarusystem

Metoden används idag på SMHI för både nationella och internationella hydrologiska klimateffektstudier.
– Nu arbetar vi med att ta fram ett komplett mjukvarusystem som både ska förenkla användningen och vidareutveckla metoden, bl a möjliggöra ytterligare meteorologiska variabler, avslutar Jonas.

FoUh_Pris för artikel
Jörgen Rosberg, Wei Yang och Jonas Olsson är tre av sex författare bakom den prisade artikeln.